Бели етикети с прави ъгли / White labels straight corners

Бели етикети с прави ъгли и мултимедия / White labels straight corners and multimedia

Етикети за ръчно лепене / Labels for hand sticking

Етикети за ръчно лепене 25 листа / Labels for hand sticking 25 sheets

Етикети за текстил / Labels for textile

Етикети за маркети / Market labels

Етикети за термодиректни принтери / Labels for thermo-direct printers

Етикети за термотрансферни принтери / Labels for thermo-transfer printers

Баркод етикети / Bar-code labels

Знаци / Characters

Ученически етикети / Student labels

Термодиректен и термотрансферен картон / Direct thermal and thermal transfer paper