Етикети на лист Размер (мм) Етикети в кутия Кат. No.
Labels per sheet Size (mm) Labels per box Ref. No.
30 70 / 29,6 3000 22012
32 52,5 / 35 3200 22037
33 70 / 25,4 3300 22011
36 70 / 24,7 3600 22009
40 52,5 / 29,7 4000 22007
44 48,5 / 25,4 4400 22004
56 52,5 / 21,2 5600 22005
65 38 / 21,2 6500 22001
68 48,5 / 16,9 6800 22003
136 25,4 / 16,9 13600 22045
161 28 / 12 16100 22033
336 15 / 10 33600 22048
20 90 / 25 2000 22046
2 Ø 117 200 22043
3 Ø 114 300 22040
36 Ø 45 / 30 3600 22051
77 Ø 25 7700 22042
24 Ø 46 2400 22044
Choose label size and click on the image to download
MS Word template // 

Щракнете върху снимката на избран от вас етикет за да свалитеMS Word шаблон

Ref.No.22012 (70×29,6)

Ref.No.22037 (52,5×35)

Ref.No.22011 (70×25,4)

Ref.No.22009 (70×24,7)

Ref.No.22007 (52,5×29,7)
Щракнете върху снимката на избран от вас етикет за да свалите  MS Word шаблон // Choose label size and click on the image to download  MS Word template

Ref.No.22004 (48,5×25,4)

Ref.No.22005 (52,5×21,2)

Ref.No.22001 (38×21,2).dot

Ref.No.22003 (48,5×16,9).dot

Ref.No.22045 (25,4×16,9)
Щракнете върху снимката на избран от вас етикет за да свалите  MS Word шаблон // Choose label size and click on the image to download  MS Word template

Ref.No.22048 (15×10)

Ref.No.22046 (90+4×25+3,5)

Ref.No.22043 (Ø117×41)

Ref.No.22040 (Ø114×18)

Ref.No.22044 (Ø46)
Щракнете върху снимката на избран от вас етикет за да свалите  MS Word шаблон // Choose label size and click on the image to download  MS Word template

Ref.No.22051 (45×30)

Ref.No.22042 (Ø25)
Щракнете върху снимката на избран от вас етикет за да свалите  MS Word шаблон // Choose label size and click on the image to download  MS Word template