Етикети на лист Размер (мм) Етикети в кутия Кат. No.
Labels per sheet Size (mm) Labels per box Ref. No.
1 210/297 100 22036
1 210/297 100 220036
2 210/148,1 200 22035
4 52,5/297 400 220042
4 105/148,1 400 22031
6 105/96 600 22030
6 70/147,725 600 22047
8 105/71 800 22050
8 105/74,1 800 22029
8 99.1/67.7 800 22071R
10 105/57 1000 22027
12 105/48 1200 22026
12 58/60 1200 22049
14 105/40 1400 38023
14 105/42,3 1400 22024
15 70/50,8 1500 22017
15 68/50 1500 22077R
16 105/37 1600 22022
16 99.1/34 1600 22076R
18 63.5/46.6 1800 22074R
21 70/42,3 2100 22016
21 63,5/38,1 2100 22055R
24 70/37 2400 22015
24 70/35 2400 22014
24 64,6/33,8 2400 22008
24 64/34 2400 22054R
24 d46 2400 22044
28 d50x40 2800 22057
30 70/29.6 3000 22012
32 52.5/35 3200 22037
33 70/25.4 3300 22011
36 d45x30 3600 22051
36 70/24.7 3600 22009
40 52.5/29.7 4000 22007
44 48.5/25.4 4400 22004
51 70/16.9 5100 22063
56 52.5/21.2 5600 22005
65 38/21.2 6500 22001
65 38/21.2 6500 22053R
68 48.5/16.9 6800 22003
77 d25 7700 22042
136 25.4/16.9 13600 22045
144 35/12.36 14400 22067
336 15/10 33600 22048
Choose label size and click on the image to download
MS Word template_______Щракнете върху снимката на избран от вас етикет за да свалитеMS Word шаблон

Ref.No. 22036 (210×297)

Ref.No. 220036 (210×297)

Ref.No.22035 (210×148,1)

Ref.No.22052 (52,5×297)

Ref.No.22031 (105×148,1)

Ref.No.22030 (105×96)

Ref.No.22047 (70×147,725)

Ref.No.22050 (105×71)

Ref.No.22029 (105×74,1)

Ref.No.22027 (105×57)

Ref.No.22026 (105×48)

Ref.No.22029 (58×60)

Ref.No.38023 (105×40)

Ref.No.22024 (105×42,3)

Ref.No.22017 (70×50,8)

Ref.No.22022 (105×37)

Ref.No.22016 (70×42,3)

Ref.No.22015 (70×37)

Ref.No.22014 (70×35)

Ref.No.22008 (64,6×33,8)

Ref.No.22044 (d46)

Ref.No.22057 (50×40)

Ref.No.22012 (70×29,6)

Ref.No.22037 (52,5×35)

Ref.No.22011 (70×25,4)

Ref.No.22051 (d45x30)

Ref.No.22009 (70/24.7)

Ref.No.22007 (52.5/29.7)

Ref.No.22004 (48.5/25.4)

Ref.No.22063 (70/16.9)

Ref.No.22005 (52.5/21.2)

Ref.No.22001 (38/21.2)

Ref.No.22003 (48.5/16.9)

Ref.No.22045 (25.4/16.9)

Ref.No.22067 (35/12.36)

Ref.No.22048 (15/10)
Самозалепващи етикети с обли ъгли. Моля, използвайте нашите предварително зададени шаблони за печат на желаните от вас етикети.
Self-adhesive labels with rounded corners. Please use our preformated MS Word templates in order to print desired label size. 

Ref.No.22055R (63,5×38,1)

Ref.No.22054R (64×34)

Ref.No.22053R (38,1×21,2)