Етикети на лист Размер (мм) Етикети в кутия Кат. No.
Labels per sheet Size (mm) Labels per box Ref. No.
1 210/297 100 22036
1 210/297 100 220036
2 210/148,1 200 22035
4 52,5/297 400 220042
4 105/148,1 400 22031
6 105/96 600 22030
6 70/147,725 600 22047
8 105/71 800 22050
8 105/74,1 800 22029
10 105/57 1000 22027
12 105/48 1200 22026
12 58/60 1200 22049
14 105/40 1400 38023
14 105/42,3 1400 22024
15 70/50,8 1500 22017
16 105/37 1600 22022
21 70/42,3 2100 22016
21 63,5/38,1 2100 22055R
24 70/37 2400 22015
24 70/35 2400 22014
24 64,6/33,8 2400 22008
24 64/34 2400 22054R
Choose label size and click on the image to download
MS Word template_______Щракнете върху снимката на избран от вас етикет за да свалитеMS Word шаблон

Ref.No. 22036 (210×297)

Ref.No. 220036 (210×297)

Ref.No.22035 (210×148,1)

Ref.No.22052 (52,5×297)

Ref.No.22031 (105×148,1)

Ref.No.22030 (105×96)

Ref.No.22047 (70×147,725)

Ref.No.22050 (105×71)

Ref.No.22029 (105×74,1)

Ref.No.22027 (105×57)

Ref.No.22026 (105×48)

Ref.No.22029 (58×60)

Ref.No.38023 (105×40)

Ref.No.22024 (105×42,3)

Ref.No.22017 (70×50,8)

Ref.No.22022 (105×37)

Ref.No.22016 (70×42,3)

Ref.No.22015 (70×37)

Ref.No.22014 (70×35)

Ref.No.22008 (64,6×33,8)
Самозалепващи етикети с обли ъгли. Моля, използвайте нашите предварително зададени шаблони за печат на желаните от вас етикети.
Self-adhesive labels with rounded corners. Please use our preformated MS Word templates in order to print desired label size. 

Ref.No.22055R (63,5×38,1)

Ref.No.22054R (64×34)

Ref.No.22053R (38,1×21,2)