Untitled-1
Здравейте приятели и колеги,
 
Евро-Трейд М ООД  ще участва в ежегодното изложение PACKEXPO, обединяващо технологии, суровини и консумативи за производство на опаковки, опаковъчни решения, етикетиране и кодиране, обработка и съхранение във всички индустрии.
Надяваме се, че много от Вас ще успеят да ни посетят, за да обсъдим текущи или бъдещи проекти за едно по-добро и успешно сътрудничество.
 
Ще ни намерите в палата “А”, ниво 4,50, щанд №18.
До скоро !
 
Hello friends and colleagues,
 
Evro-Trade M Ltd. will  participate at the annually exhibition PACKEXPO which combines technologies, raw materials and supplies for packaging production, packaging solutions, labeling and coding, processing and storage across all industries.
We hope all of you will be able to visit us in order to discuss current or future projects for a better and successful collaboration.
 
You can find us at PAVILION “A”, level 4,50, stand №18.
See you there !